سنگ سنباده،سنگ سنباده کاربراندوم،سنگ مغناطیسی،سنگ محور

سنگ ابزار تیزکنی پاور مارک POWER MARC

سنگ های ابزار تیز کنی پاورمارک    در ابعاد و اندازه های مختلف و کاربردها متنوع .