سنگ سنباده،سنگ سنباده کاربراندوم،سنگ مغناطیسی،سنگ محور

Aerospace & Turbin

Image: 
سنگ به جهت ساخت توربین
Persian
slogan: 

هوافضا

و

توربین