سنگ سنباده،سنگ سنباده کاربراندوم،سنگ مغناطیسی،سنگ محور

سنباده چتری

سنباده هاي چتري كه سنباده هاي هزارلا هم خوانده مي شوند به دو صورت شفت دار با قطر 6 ميلي متر و ديسكي با سوراخ مركزي ساخته مي شوند پره هاي به كار رفته در اين نوع از ساينده نيز بر اساس نوع آلياژي كه مورد پوليش قرار مي گيرد طراحي و ساخته مي شود تا ضمن دوام و كيفيت محصول پوليش و سايش مورد نظر مصرف كننده انجام پذيرد