سنگ سنباده،سنگ سنباده کاربراندوم،سنگ مغناطیسی،سنگ محور

Gear & Bearing

Image: 
سنگ جهت سنگ رنی و ساخت چرخ دنده ها
Persian
slogan: 

دنده زنی

و

بلبرینگ