سنگ سنباده،سنگ سنباده کاربراندوم،سنگ مغناطیسی،سنگ محور

سنگ ابزار تیزکنی(تخت،کاسه ای وگلدانی)

سنگ ابزار تیزکنی راپید کوراندوم RAPID CORUNDOM

سنگ ابزار تیزکنی راپید کوراندوم RAPID CORUNDOM

سنگ ابزار تیزکنی(تخت،کاسه ای وگلدانی) کاربراندوم

سنگ های ابزار تیزکنی کاربراندوم با بهترین کیفیت فقط در فروشگاههای سایش فن آور . سنگ های ابزار تیزکنی در حالت های کاسه ای ،تخت و گلدانی با زبری های مختلف موجود می باشد.

 

 

سنگ های ابزار تیز کنی پاورمارک    در ابعاد و اندازه های مختلف و کاربردها متنوع .