سنگ سنباده،سنگ سنباده کاربراندوم،سنگ مغناطیسی،سنگ محور

فلاپ دیسک

سنباده فلاپ دیسک

با پوشش پشت پلی استر فشرده و تکه های سنباده در سه مدل معمولی ضخیم و خیلی ضخیم موجود می باشد

این سنباده برای سایش سطوح مختلف و بار برداری به صورت پیوسته می باشد.

آلیاژهای به کار رفته در این سنباده به صورت سیلیکون کارباید و زیرکونیا بوده که بنا به نوع کاربرد انتخاب میشود.